Så var det dags för nästa PISA

…och som vanligt försöker man hitta fel på eleverna, deras bakgrund, föräldrarnas ekonomiska situation, driftsform, pandemi eller förekomsten av skärmar.Men ingen som helst kritik eller omprövning av Skolverket (statlig myndighet), dess läroplaner eller de akademiska lärarutbildningarna (statliga monopol).Men det är ju självklart. De byråkrater som formar vår skola har aldrig någonsin själva haft några som helst problem ta till sig traditionella undervisningsmetoder.